F&F

Általános felhasználási feltételek

Részvételi feltételek Adventi nyeremény-naptár

A nyereményjáték szervezője a Tesco Stores Ltd. (Falcon Way, Shire Park, Welwyn Garden City, Herts, AL7 1GA. Cégjegyzékszám: 519500, Adószám: GB220 4302 31., továbbiakban, mint „Szervező” és „Adatkezelő”). A nyereményjátékkal kapcsolatos adatfeldolgozást a Tesco Stores Ltd. megbízásából a Hugo & Cat (22 Commercial Street, London E1 6LP) továbbiakban mint „Adatfeldolgozó”) végzi.

A nyereményjáték feltételei az alábbiak:

1. Nyereményjáték leírása:

A nyereményjáték elnevezése: Adventi nyeremény-naptár 

A nyereményjáték időtartama: A nyereményjáték 2018. december 03. 00:01:00 órától 2018. december 14. 23:59:00 óráig tart.

A Szervező 2018. december 03-án hirdeti meg nyereményjátékát a http://www.ffdivat.com/hu internetes oldalon. Azok a személyek, akik megfelelnek a 2. pontban leírtaknak, és a nyereményjáték ideje alatt az F&F Magyarország weboldalán, a http://www.ffdivat.com/hu oldalon regisztrálnak, nyereménysorsoláson vesznek részt.

A nyereményjátékban a már korábbi nyereményjátékokon regisztrált felhasználók is részt vehetnek a regisztrációs űrlap kitöltésével.

Egy felhasználó összesen tizenkétszer regisztrálhat a nyereményjáték ideje alatt. Egy felhasználótól egy valós e-mail címről a rendszer kizárólag naponta egy regisztrációt fogad el a játék ideje alatt. Abban az esetben, ha a felhasználó a regisztrálást követően megosztja a játékot a Facebookon vagy e-mailen, még egyszer regisztrálhat ugyanazon a napon.

A regisztráció alkalmával a felhasználók feliratkozhatnak az F&F hírlevélre, amit az általuk regisztrált e-mail címre kapnak a Szervezőtől.

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:

12 nyertes nyereménye:

12 (tizenkét) db napi nyeremény:

 1. Női pulóver (méret: 40) 5490 Ft és 10000 Ft értékű F&F vásárlási utalvány
 2. Borítéktáska 3490Ft és 10000 Ft értékű F&F vásárlási utalvány
 3. 3 db karácsonyi Elf sapka 3x1990 Ft (5970 Ft) és 10000 Ft értékű F&F vásárlási utalvány
 4. Télanyó ruha (méret: 9-12 hónap) 3490 Ft és 10000 Ft értékű F&F vásárlási utalvány
 5. Sellő takaró 7490 Ft és 10000 Ft értékű F&F vásárlási utalvány
 6. Férfi papucs (Méret: 43-44) 4490 Ft és 10000 Ft értékű F&F vásárlási utalvány
 7. Kisfiú manóruha (Méret: 6-9 hónap) 2990 Ft és 10000 Ft értékű F&F vásárlási utalvány
 8. Női bőrkesztyű 4490 Ft és 10.000 Ft értékű F&F vásárlási utalvány
 9. Kislány szoknya (Méret: 4-5 év) 3990 Ft és 10000 Ft értékű F&F vásárlási utalvány
 10. Férfi pulóver (Méret: L) 6490 Ft és 10000 Ft értékű F&F vásárlási utalvány
 11. Női papucs (Méret: S/M) 1990 Ft és 10000 Ft értékű F&F vásárlási utalvány
 12. Kisfiú pulóver (Méret: 9-10 év) 5490 Ft és 10000 Ft értékű F&F vásárlási utalvány

A nyeremények összértéke: 175860 Ft

Összesen 12 (tizenkét) nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között.

Az 12 (tizenkét) nyertest és az 12 (tizenkét) tartaléknyertest a nyereményjáték végén sorsoljuk ki a 4. pontban leírtak szerint.

A Szervező a nyeremény átvételi módjáról és feltételeiről a 6. pontban írtaknak megfelelően a nyereményről küldött e-mailben tájékoztatja a nyertest.

Olyan előre nem látható események bekövetkezte esetére, amelyek a nyeremény átadását vagy felhasználását lehetetlenné teszik (különösen a nyereményt biztosító érdekkörében fellépő ok esetén) a Szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív nyereményt ajánljon fel a nyertesnek, az eredeti nyereményével azonos értékben.

2. Résztvevők:

A nyereményjátékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, bármely valós e-mail címmel rendelkező cselekvőképes természetes személy, céges e-mail cím megadása esetén pedig az e-mail címben szereplő természetes személy, aki nem tartozik a 3. pontban meghatározott kategóriába, és kedveli az F&F márkát. Egy felhasználó egy valós e-mail címmel vehet részt a nyereményjátékban. Ha egy felhasználó egynél több e–mail címmel vesz részt a játékban, a Szervező a játékból kizárhatja. Egy felhasználó a nyereményjáték időtartama alatt naponta egyszer, a nyereményjáték időtartama alatt összesen tizenkétszer regisztrálhat.

A nyereményjátékban korábbi F&F nyereményjátékokon regisztrált felhasználók is részt vehetnek egy újabb regisztrációval.

3. Sorsolás:

A nyereményjáték időtartama alatt az érvényesen regisztráltak (szabályosan kitöltött regisztráció) között kerül megrendezésre a sorsolás. Érvénytelen regisztrációnak minősül, ha a felhasználó nem valós információkat ad meg a regisztráció során.

A regisztrációt a Szervező a Részvételi feltételek alapján megvizsgálja, és amennyiben a regisztráció vagy az azt beküldő felhasználó nem felel meg a Részvételi feltételeknek, úgy az érintett regisztrációt vagy az azt beküldő felhasználót a játékból kizárhatja.

A nyereményjáték meghirdetett időtartama előtt vagy azt követően megadott regisztrációk a sorsolásokon nem vesznek részt. Szervező kizárhatja a játékból azt a felhasználót, akinek a részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a regisztrációban megadott személyes adatok nem valósak vagy tévesek. A felhasználó téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A sorsolás során az 1. pontban felsorolt nyeremények kerülnek kisorsolásra.

A sorsolás időpontja és helyszíne: 2018. december 17. 10:00 óra Hugo & Cat (22 Commercial Street, London E1 6LP) A sorsoláson 12 (tizenkét) nyertes és 12 (tizenkét) tartaléknyertes kerül kihúzásra.

4. Tartalék nyertes:

Az 1. pontban részletezett nyeremény kisorsolásakor a tartaléknyertesek nyereményigénye abban az esetben léphet életbe, amennyiben a valamely nyertes által megadott e-mail cím bármilyen okból nem felel meg a jelen játékszabályzat feltételeinek, vagy a nyertes az e-mailben történő értesítést követő 10 (tíz) naptári napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervező által megjelölt személlyel, illetve ha a nyereményét az értesítést követő 20 (húsz) naptári napon belül nem veszi át.

A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a nyertes vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes az erre nyitva álló határidőn belül nem vette fel a kapcsolatot vagy a nyereményét nem vette át.

5. Kiértesítés:

A nyeremény átadása a 8. pontban foglaltak szerint történik. A Szervező a nyeremény átvételi módjának és feltételeinek részleteiről a nyereményről küldött e-mailben tájékoztatja a nyertest, melyet a sorsolástól számított 5 munkanapon belül küld ki. Az így megkapott tájékoztatást követően a nyertes haladéktalanul, de legkésőbb az 5. pontban megjelölt határidőn belül köteles felvenni az e-mailben megjelölt személlyel a kapcsolatot. A nyeremények átadása jelen Játékszabályzat 8. pontjában foglaltak szerint történik.

6. Adó- és egyéb fizetési kötelezettség:

A nyertest a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átvételéhez való utazás költsége) őt terhelik.

7. A nyeremény átadása:

A Szervező posta és/vagy futárszolgálat közreműködésével a nyertes visszaigazolásától számított következő hónap 15-ig biztosítja a nyeremények átvételének lehetőségét, ugyanakkor valamennyi nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőkön belül megtörténjen. A Szervező nem vállal felelősséget a felhasználó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező által megbízott Tesco Áruházak Zrt. viseli, azonban minden egyéb, a játékban való részvétel vagy a nyeremény beváltása kapcsán felmerülő költség (pl. a főnyeremény átvételének helyszínére történő utazás költsége) a Pályázót terheli.

A nyertes tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi az adott nyereményjátékhoz kapcsolódó felhasználásához.

A nyertes tudomásul veszi, hogy amennyiben a fentiekben rögzített határidőket elmulasztja, illetve a nyeremény átadása érdekében nem tanúsít feltétlen együttműködést a Szervezővel, a határidő elteltét követően a nyereménnyel összefüggésben semmilyen igényt nem támaszthat a Szervezővel szemben.

8. A Nyeremény átruházása:

A nyeremény másra át nem ruházható. A nyertes a nyeremény átvételét aláírásával igazolja.

9. A Szervező jogai

A hamisított vagy manipulált Regisztrációk érvénytelenek, és nem vehetnek részt a játékban. A nyereményjátékban résztvevő Regisztrációk érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. Amennyiben a nyereményjáték során visszaélés gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciót szüneteltesse vagy törölje.

A Szervező a telekommunikációs adatátviteli hibák vagy nehézségek következményeiért nem vállal felelősséget. A játékszabályzat módosításának a jogát – a játékosok megfelelő tájékoztatása mellett - a Szervező fenntartja.

A módosított játékszabályzat az f-f.com internetcímen kerül nyilvánosságra. A Szervező, illetve a nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felel, és kizár minden a nyereményjátékkal összefüggő kártalanítási, kártérítési igényt ide nem értve a Szervező vagy a Szervező megbízásából a nyereményjáték szervezésében, lebonyolításában közreműködők által szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a felhasználónál felmerülő károkért való felelősséget.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely felhasználótól megvonhatja.10. Adatvédelmi rendelkezések

10. Adatvédelmi rendelkezések

10.1. A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő adatkezelési feladatokat a Szervező látja el, míg az ezzel kapcsolatos adatfeldolgozási feladatokat a Hugo & Cat (székhely: (22 Commercial Street, London E1 6LP) látja el.

10.2. A Játékosok személyes adatai kezelésének célja a Nyereményjáték lebonyolítása, így különösen

10.3. A Nyertes(ek) kiválasztása, a Játék eredményéről szóló értesítés, valamint a panaszkezelés céljából az adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli: a Játékos nevét   is tartalmazó Facebook profilja, illetve az oldalon esetlegesen közzétett egyéb adatai, amennyiben van ilyen.. A Nyertes esetében a Nyeremény kézbesítése céljából a következő személyes adatok kezelésére kerül sor: név (családi és keresztnév), kézbesítési cím,; míg a nyeremény után fizetendő adó megfizetése érdekében a nyeremény átvételét igazoló átadás-átvételi dokumentum a Nyertes nevét és a kézbesítési címet tartalmazza

10.5. A Nyereményjátékkal összefüggésben a személyes adatok kezelése és tárolása a következő időtartamban történik:

10.6. A személyes adatoknak az Adatkezelő rendelkezésére bocsátása a Játékos önkéntesen döntésén alapul, ugyanakkor ez a Játékban való részvétel feltétele.

2018. december 03.

Tesco Stores Ltd.

A www.ffdivat.com weboldalra vonatkozó általános felhasználási feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Tesco Stores Limited. A Tesco Stores Limited Angliában, Walesben bejegyzett társaság, amelynek székhelye: Tesco Stores Ltd, Falcon Way, Shire Park, Welwyn Garden City, Herts, AL7 1GA. Cégjegyzékszám: 519500, Adószám: GB220 4302 31.

Az ÁSZF és a Tesco Adatvédelmi és Cookie szabályzat tartalmazza a www.ffdivat.com weboldal (a továbbiakban „Weboldal”) igénybevételére, valamint a Felhasználó és a Tesco Stores Limited (a továbbiakban „Tesco”) közötti jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseket.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az ÁSZF-et, mivel az az Ön weboldal látogatásával és használatával összefüggő jogaira és kötelezettségeire vonatkozik. Ha nem ért egyet az ÁSZF-ben foglaltakkalés/vagy a Tesco Adatvédelmi és Cookie szabályzatával, akkor ne használja a weboldalt, és ne regisztráljon az oldalra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a weboldal alapvető funkcióinak használatához nincs szükség regisztrációra. A hírlevélre való feliratkozás azonban regisztrációhoz kötött.

 1. A weboldal használata
 2. Változások
 3. Hírlevél/Regisztráció
 4. Szellemi tulajdon
 5. Személyes adatok védelme
 6. Korlátozások
 7. A weboldal elérhetősége
 8. A Tesco jogi felelőssége
 9. Egyéb weboldalak
 10. Hirdetések és szponzorált anyagok
 11. Vonatkozó jogszabályok
 12. Külföldi felhasználás
 13. Egyéb rendelkezések
 1. A weboldal használata

A weboldalhoz való hozzáférés ingyenes, és a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi és Cookie szabályzat hatálya alá tartozik. A weboldal használatával Ön elfogadja a jelen ÁSZF-ben és az Adatvédelmi és Cookie szabályzatban foglaltakat.

A weboldal az F&F ruhakollekcióval kapcsolatos információkat, anyagokat és fényképeket tartalmaz, elsősorban az aktuális F&F márkájú kollekciókra vonatkozó adatokat, az aktuális promóciókra és különleges ajánlatokra vonatkozó információkat, az üzletek címét, ahol a termékek megvásárolhatók, sajtóinfomrációkat, videóanyagokat és az F&F kollekcióra vonatkozó egyéb információkat tartalmazza. A felhasználó elolvashatja a weboldalon közzétett anyagokat.

A JELEN ÁSZF NEM KORLÁTOZZA A FELHASZNÁLÓ TÖRVÉNYES JOGAIT.

 1. Változások

A jelen ÁSZF alkalmanként módosulhat, amelykről a Felhasználó tájékoztatást kap. A vonatkozó információkat a honlapon teszik közzé. A módosított ÁSZF hatályba lépése előtt a Felhasználó hírlevél útján tájékoztatást kap az aktuális változásokról. Ha a Felhasználó nem ért egyet az ÁSZF-ben foglaltakkal, akkor ne használja tovább a weboldalt. Ha a Felhasználó az említett változások végrehajtásának időpontját követően használja a weboldalt, akkor azt jelenti, hogy elfogadja a módosított ÁSZF-et.

 1. Hírlevél/Regisztráció

A  hírlevélre való feliratkozás feltétele a weboldalon történő regisztráció, amelyet a Felhasználó  az e-mail cím és a név  megadásával tud megtenni.

A weboldal regisztrált Felhasználója e-mailben értesítést kap az F&F márkájú ruházati cikkek vásárlásával kapcsolatos várható egyedi ajánlatokról és egyéb promóciókról.

A Felhasználó garantálja, hogy a regisztráció során megadott adatok teljesek és helyesek.

A regisztráció során megadott személyes adatokban történt változás esetén a Felhasználó köteles haladéktalanul megadni az adott változásokat.

 1. Szellemi tulajdon

A weboldal tartalma szerzői jog védelme alatt áll, amelyek kizárólagos jogosultja a Tesco Stores Ltd.. Ezt a tartalmat a Felhasználó letöltheti, és megjelenítheti a számítógépe képernyőjén, eltárolhatja elektronikus formában lemezen (de nem szerveren vagy egyéb, az internethez csatlakozó adattároló eszközön), kinyomtathat belőle egy példányt személyes, nem kereskedelmi használatra, feltéve, hogy az nem sérti a tulajdonos szerzői jogait és egyéb jogait. A Tesco előzetes írásbeli beleegyezése nélkül a weboldalon megjelenő anyagok vagy tartalom semmilyen egyéb formában nem sokszorosítható, módosítható, másolható vagy használható fel kereskedelmi célra.

A jelen ÁSZF értelmében a Felhasználó nem kap engedélyt a weboldalon megjelenő védjegyek használatára, beleértve az F&F védjegyet vagy a leányvállalatok védjegyeit, valamint, de nem kizárólagosan a Tesco védjegyeket.

 1. Korlátozások

A weboldalt tilos a következő célokra használni:

A Felhasználó által a weboldalon közzétett tartalmat a Tesco bármikor jogosult eltávolítani, valamint jogosult a közzétételt megtagadni.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon történő aktivitásáért (pl. bármilyen tartalom közzététele, kommentek feltöltése) kizárólagos felelősséggel tartozik, így köteles megtéríteni a Tesco részére minden olyan kárt, illetve költséget, amely a weboldal használatával összefüggésben merült fel. Kizárólagos felelősség terheli a Felhasználót különösen az alábbiakért:

 1. Személyi adatok védelme

A személyes adatok védelméhez kapcsolódó rendelkezések megtalálhatók a Tesco Adatvédelmi és Cookie szabályzatában, amely a  https://www.ffmoda.com/hu/adatvedelem/ weboldalon érhető el.

 1. A Weboldal elérhetősége

Bár a Tesco, mint az oldal üzemeltetője,  mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legjobb minőségű szolgáltatást biztosítsa a Felhasználók számára, azt azonban nem garantálja, hogy a weboldalon elérhető szolgáltatások megfelelnek a Felhasználók elvárásainak. A Tesco továbbá nem tudja garantálni a folyamatosan elérhető szolgáltatást. Amennyiben bármilyen szokatlan vagy hiba jelenséget tapasztal, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az admin@ffmoda.com

 elérhetőségen. Az értesítést követően a Tesco gondoskodik a hibáknak a lehető legrövidebb időn belül történő kijavításáról.

Előfordulhat, hogy a javítási és karbantartási műveletek miatt vagy új funkciók és szolgáltatások bevezetésekor a Felhasználók ideiglenesen csak korlátozottan tudnak hozzáférni a weboldalhoz. A Tesco megpróbálja a lehető legrövidebb időn belül újra elérhetővé tenni a szolgáltatást.

 1. A Tesco jogi felelőssége

Az internet használatával kapcsolatos kockázat a Felhasználót terheli.

A vonatkozó jogszabályi előírások keretein belül a weboldal hozzáférést biztosít más weboldalon közzétett tartalmakhoz. A Tesco törekszik arra, hogy a weboldalon közzétett tartalmak helyesek legyenek. Az esetleges  hibákért vagy mulasztásokért, illetve a weboldal üzemeltetéséhez kapcsolódó technikai problémákért a Tesco nem vállal felelősséget. Ha a Tesco tudomást szerez arról, hogy a weboldalon közzétett tartalommal összefüggésben kifogás merül fel,indokolt esetben mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb eltávolítsa e tartalmakat.

A Tesco kijelenti, hogy nem vállal felelősséget különösen az alábbi esetekért:

A Felhasználó a vonatkozó jogszabályokkal összhangban kifejezetten elfogadja, hogy a Tesco nem felelős a weboldal használatából eredő vagy az ezzel összefüggsében felmerült károkért.

 1. Harmadik fél weboldalak

A weboldalon a Felhasználók kényelme érdekében más weboldalakra vagy anyagokra mutató hivatkozások találhatók, amelyek nem a Tesco ellenőrzése alatt állnak. A Tesco nem vállal felelősséget az interneten vagy azokon az oldalakon elérhető tartalmakért, amelyekre a weboldalon elhelyezett hivatkozások mutatnak, illetve a weboldalon kívül található semmilyen egyéb weboldallal kapcsolatban sem.

 1. Hirdetések és szponzorált anyagok

A weboldal egyes részein hirdetések vagy szponzorált tartalmak jelenhetnek meg. A reklámok tartalmáért a reklámozó felel, ugyanakkor a Tesco fenntartja a jogot, hogy bármilyen reklám közzétételét megtagadja, amennyiben az nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban a Tesco kizárja a felelősségét minden olyan reklám közzétételéért, amelynek tartalmát nem ismerte, vagy amelynek tartalmára nem volt befolyása.

 1. Vonatkozó jogszabályok

A jelen ÁSZF-re az angol jog alkalmazandó, és minden vitás kérdés – a fogyasztói jogviszonyból eredő jogviták kivételével - az angol bíróság kizárólagos hatáskörébe tartozik. A fogyasztói jogviszonyra a magyar jog alkalmazandó, továbbá a fogyasztói jogviszonyból eredő jogviták eldöntésére a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint illetékes magyar bíróság, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben meghatározott hatóságok jogosultak eljárni.

 1. Az oldal külföldről történő használata

A Tesco nem garantálja, hogy a weboldalon közzétett anyagok megfelelnek az Egyesült Királyságon kívüli használatra, valamint, hogy azok az Egyesült Királyságon kívül elérhetőek. A weboldalt tilos olyan országokban használni, ahol annak tartalma illegális vagy nem engedélyezett. Ha a felhasználó úgy dönt, hogy a weboldalt Nagy-Britannián kívüli helyről használja, azt saját kezdeményezésére teszi és a helyi jogszabályok betartása a felhasználó felelőssége.

 1. Egyéb rendelkezések

A weboldalon, a Felhasználók számára szervezett, díjjal jutalmazott nyereményjátékokra minden alkalommal külön meghatározott feltételek vonatkoznak.

Előfordulhat, hogy a hírlevélre feliratkozott Felhasználók e-mailen kupont kapnak, amelyet a kuponon feltüntetett, illetve a hírlevélben is megküldött szabályok szerint lehet felhasználni.

A Felhasználót az ÁSZF alapján megillető jogok más személyre nem ruházhatók át.

Ha az ÁSZF bármely rendelkezését az illetékes bíróság érvénytelennek ítéli, akkor az adott rendelkezés érvénytelensége az ÁSZF egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok továbbra is kötelező érvényűek.

Amennyiben a Felhasználó megsérti az ÁSZF valamely rendelkezését, és a Tesco a jogsértés tényét figyelmen kívül hagyja, a Tesco azonban jogosult e jogsértéssel szemben bármely későbbi időpontban fellépni, továbbá ezzel összefüggésben kártérítési igényt érvényesíteni .

Azok a személyek, akik nem értenek egyet jelen az ÁSZF-ben foglaltakkal, nem jogosultak a jelen ÁSZF rendelkezéseinek érvényesítésére az szerződésekről szóló 1999-es brit törvény értelmében (Harmadik felek jogai). Ez a felelősség kizárása ugyanakkor nem érinti a harmadik felek más törvény szerinti jogait és kártérítését.

Amennyiben bármilyen kérdés merül fel a weboldal működésével vagy a megjelenített tartalommal összefüggésben, kérjük, keressen meg bennünket az admin@ffmoda.com elérhetőségen.

Jelen ÁSZF 2018. május 18. napjától érvényes

 

Vagány stílusok és a legjobb ajánlatok első kézből

Az oldalon cookie-kat használunk a weboldal teljesítményének növelése érdekében. Az oldal további használata a cookie-k használatára vonatkozó beleegyezését jelenti. Tudj meg többet >