F&F

Regulamin konkursu "Świąteczny konkurs F&F"
Share

Részvételi feltételek

Adventi divatnaptár

 

A nyereményjáték szervezője a TESCO-GLOBAL Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628, továbbiakban, mint „Szervező” és „Adatkezelő”). A nyereményjátékkal kapcsolatos adatfeldolgozást a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. megbízásából a WARL Group Ltd. (The Corner, 91-93 Farrington Road. EC1M 3LN, London, továbbiakban mint „Adatfeldolgozó”) végzi.

A nyereményjáték feltételei az alábbiak:

1. Nyereményjáték leírása:

A nyereményjáték elnevezése: Adventi divatnaptár – nyerj minden nap egy F&F ajándékot 12 napon keresztül

A nyereményjáték időtartama: A nyereményjáték 2015. december 01. délelőtjétől 2015. december 12. 18.00 óra 00 perc 00 másodpercig tart.

A Szervező 2015. december 01-jén hirdeti meg nyereményjátékát a http://www.facebook.com/ff  internetes oldalon. Azok a személyek, akik megfelelnek a 2. pontban leírtaknak, és a nyereményjáték ideje alatt az F&F Magyarország weboldalán, a http://www.ffdivat.com/hu oldalon regisztrálnak, nyereménysorsoláson vesznek részt.

A nyereményjátékban a már korábbi nyereményjátékokon regisztrált felhasználók is részt vehetnek a regisztrációs űrlap kitöltésével.

Egy felhasználó összesen tizenkétszer regisztrálhat a nyereményjáték ideje alatt. Egy felhasználótól egy valós e-mail címről a rendszer kizárólag naponta egy regisztrációt fogad el a játék ideje alatt.

A regisztrációval a felhasználók egyidejűleg kifejezetten és önkéntesen elfogadják, hogy marketing tartalmú célzott üzenetet, így többek között F&F Divat hírlevelet és sms-t is kaphatnak az általuk regisztrált e-mail címre és/vagy mobiltelefonszámra a Szervezőtől.

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:

12 (tizenkét) nyertes nyereménye:

12 (tizenkét) db napi nyeremény / F&F vagy F&F Home termék: 

 1. nap – Rénszarvasos zokni
 2. nap – Mamusz és zokni szett
 3. nap – Arany színű táska
 4. nap – Karácsonyi díszpárna
 5. nap – Sál és kesztyű szett
 6. nap – Pénztárca és kesztyű
 7. nap – Rojtos táska
 8. nap – Sapka és kesztyű szett
 9. nap – Házi poncsó
 10.  nap – Púderszínű, kocka alakú alkalmi táska
 11.  nap – Képkeret (13x18cm) és csillag alakú gyertya
 12.  nap – Műszőrme stóla

A nyeremények összértéke:  59669 Ft

Összesen 12 (tizenkét) nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között.

Az  12 (tizenkét) nyertest és az 12 (tizenkét) tartaléknyertest a nyereményjáték végén sorsoljuk ki a 4. pontban leírtak szerint.

A Szervező a nyeremény átvételi módjáról és feltételeiről a 6. pontban írtaknak megfelelően a nyereményről küldött e-mailben tájékoztatja a nyertest. 

Olyan előre nem látható események bekövetkezte esetére, amelyek a nyeremény átadását vagy felhasználását lehetetlenné teszik (különösen a nyereményt biztosító érdekkörében fellépő ok esetén) a Szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív nyereményt ajánljon fel a nyertesnek, az eredeti nyereményével azonos értékben.

2. Résztvevők:

A nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, bármely valós e-mail címmel rendelkező cselekvőképes természetes személy, céges e-mail cím megadása esetén pedig az e-mail címben szereplő természetes személy, aki nem tartozik a 3. pontban meghatározott kategóriába. Egy felhasználó egy valós e-mail címmel vehet részt a nyereményjátékban. Ha egy felhasználó egynél több e–mail címmel vesz részt a játékban, a Szervező a játékból kizárhatja. Egy felhasználó a nyereményjáték időtartama alatt hetente egyszer, összesen négyszer regisztrálhat.

A nyereményjátékban korábbi F&F nyereményjátékokon regisztrált felhasználók is részt vehetnek egy újabb regisztrációval.

3. Sorsolás:

A nyereményjáték időtartama alatt az érvényesen regisztráltak (szabályosan kitöltött regisztráció) között kerül megrendezésre a sorsolás. Érvénytelen regisztrációnak minősül, ha a felhasználó nem valós információkat ad meg a regisztráció során.

A regisztrációt a Szervező a Részvételi feltételek alapján megvizsgálja, és amennyiben a regisztráció vagy az azt beküldő felhasználó nem felel meg a Részvételi feltételeknek, úgy az érintett regisztrációt vagy az azt beküldő felhasználót a játékból kizárhatja.

A nyereményjáték meghirdetett időtartama előtt vagy azt követően megadott regisztrációk a sorsolásokon nem vesznek részt. Szervező kizárhatja a játékból azt a felhasználót, akinek a részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a regisztrációban megadott személyes adatok nem valósak vagy tévesek. A felhasználó téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

A sorsolás során az 1. pontban felsorolt nyeremények kerülnek kisorsolásra.

A sorsolás időpontja és helyszíne: 2015. december 15. 16:00 óra WARL Group Ltd. (The Corner, 91-93 Farrington Road. EC1M 3LN, London).

A sorsoláson 12 (tizenkét) nyertes és 12 (tizenkét) tartaléknyertes kerül kihúzásra.

4. Tartalék nyertes:

Az 1. pontban részletezett nyeremény kisorsolásakor a tartaléknyertesek nyereményigénye abban az esetben léphet életbe, amennyiben a valamely nyertes által megadott e-mail cím bármilyen okból nem felel meg a jelen játékszabályzat feltételeinek, vagy a nyertes az e-mailben történő értesítést követő 10 (tíz) naptári napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervező által megjelölt személlyel, illetve ha a nyereményét az értesítést követő 20 (húsz) naptári napon belül nem veszi át. 

A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a nyertes vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes az erre nyitva álló határidőn belül nem vette fel a kapcsolatot vagy a nyereményét nem vette át.

5. Kiértesítés:

A nyeremény átadása a 8. pontban foglaltak szerint történik. A Szervező a nyeremény átvételi módjának és feltételeinek részleteiről a nyereményről küldött e-mailben tájékoztatja a nyertest, melyet a sorsolástól számított 5 munkanapon belül küld ki.

Az így megkapott tájékoztatást követően a nyertes haladéktalanul, de legkésőbb az 5. pontban megjelölt határidőn belül köteles felvenni az e-mailben megjelölt személlyel a kapcsolatot. A nyeremények átadása jelen Játékszabályzat 8. pontjában foglaltak szerint történik.

6. Adó- és egyéb fizetési kötelezettség:

A nyertest a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átvételéhez való utazás költsége) őt terhelik.

7. A nyeremény átadása:

A Szervező posta és/vagy futárszolgálat közreműködésével a nyertes visszaigazolásától számított  következő hónap 15-ig biztosítja a nyeremények átvételének lehetőségét, ugyanakkor valamennyi nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőkön belül megtörténjen. A Szervező nem vállal felelősséget a felhasználó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban minden egyéb, a játékban való részvétel vagy a nyeremény beváltása kapcsán felmerülő költség (pl. a főnyeremény átvételének helyszínére történő utazás költsége) a Pályázót terheli. 

A nyertes tudomásul veszi, hogy amennyiben a fentiekben rögzített határidőket elmulasztja, illetve a nyeremény átadása érdekében nem tanúsít feltétlen együttműködést a Szervezővel, a határidő elteltét követően a nyereménnyel összefüggésben semmilyen igényt nem támaszthat a Szervezővel szemben. 

8. A Nyeremény átruházása:

A nyeremény másra át nem ruházható. A nyertes a nyeremény átvételét aláírásával igazolja.

9. A Szervező jogai

A hamisított vagy manipulált Regisztrációk érvénytelenek, és nem vehetnek részt a játékban. A nyereményjátékban résztvevő Regisztrációk érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. Amennyiben a nyereményjáték során visszaélés gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciót szüneteltesse vagy törölje. 

A Szervező a telekommunikációs adatátviteli hibák vagy nehézségek következményeiért nem vállal felelősséget. A játékszabályzat módosításának a jogát – a játékosok megfelelő tájékoztatása mellett - a Szervező fenntartja. 

A módosított játékszabályzat az F-F.com internetcímen kerül nyilvánosságra. A Szervező, illetve a nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felel, és kizár minden a nyereményjátékkal összefüggő kártalanítási, kártérítési igényt ide nem értve a Szervező vagy a Szervező megbízásából a nyereményjáték szervezésében, lebonyolításában közreműködők által szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a felhasználónál felmerülő károkért való felelősséget.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Hivatalos játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a Hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely felhasználótól megvonhatja. 

10. Előzetes tájékoztatás és tudomásul vétel

A nyereményjáték résztvevői a nyereményjátékba történő önkéntes regisztrációval tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják, hogy a regisztráció során megadott e-mail címen és mobiltelefonszámon a Szervező időről időre tájékoztassa aktuális akcióiról és nyereményjátékairól. A regisztráció során önkéntesen megadott személyes adatokat a Szervező kizárólag véleménykérésre, illetve az akciókról, nyereményjátékokról történő értesítés céljára használja fel. Az adatkezelés időben nem korlátozott. 

A nyereményjátékban résztvevők bármikor jogosultak tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésének módjáról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, vagy törlését. A résztvevőknek a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogukban áll bírósághoz fordulni. A TESCO-GLOBAL Zrt. adatvédelmi nyilvántartási száma: 707-0003.

Abban az esetben, ha a nyereményjátékban résztvevő - az előző bekezdésben írtak szerint - kéri a személyes adatai törlését, úgy a törléssel egyidejűleg az ő nyereményjátékban való részvétele automatikusan megszűnik.

11. Adatkezelés

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően történik. A Szervező lehetőséget biztosít arra, hogy a Játékos bármikor tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi elérhetőségen: izabella@ffdivat.com, valamint a Játékost megilleti a bírósági jogérvényesítés joga. Ugyanakkor a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges célból történő adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonását, illetve a lebonyolításhoz szükséges adatok törlését a nyeremények átadása előtt kezdeményezi.

Valamint a játékosok önkéntesen és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik (mobiltelefonszám, név, cím) a Szervező adatbázisába kerüljenek. 

A résztvevők személyes adataikat kizárólag a nyereményjáték szervezőjével, a Szervező vel osztják meg. A Szervező és Adatkezelő az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően jár el: http://www.ffdivat.com/hu/adatvedelem/
Az F-F.com weboldal üzemeltetője a Szervező. A nyereményjátékban résztvevők által megadott személyes adatok kezeléséről az F-F.com weboldalon található Adatvédelmi tájékoztató rendelkezik részletesen, melyet a játékosok a jelen nyereményjátékban való részvétellel elfogadnak.

 

2015. december 01.

TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt.

 

 

  

 

IRATKOZZ FEL AZ F&F HÍRLEVÉLRE